O NAS

TYGRYSKOWA KRAINA

Tygryskowa Kraina

Od początku działalności postawiliśmy sobie za cel stworzenie placówki przyjaznej dzieciom.

Naszym celem jest również zapewnienie Państwa Pociechom prawidłowego rozwoju, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata i odkrywania swoich talentów.

Naszym przedszkolakom gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa, ciepło oraz rodzinną atmosferę. Zapewniamy właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny.

Tygryskowa Kraina

Tygryskowa Kraina

W ofercie znajdą Państwo całe mnóstwo kreatywnych zajęć. To miejsce, w którym Państwa Dziecko spędzi czas twórczo i przyjemnie, zdobywając nowe umiejętności oraz wiedzę w sposób bezstresowy.

Tygryskowa Kraina to wyjątkowe i kameralne miejsce stworzone z myślą o dzieciach w wieku od 2,5 do 6 lat. Działamy od 2011 r. na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych Miasta Gdańsk. W Tygryskowej tworzymy tylko 1 grupę 18 dzieci, w której opiekę sprawują 2 lub czasami 3 Panie.

Dzieci do swojej dyspozycji mają prywatny i ogrodzony, bezpiecznie urządzony plac zabaw wyposażony w huśtawki, zjeżdżalnie i inne sprzęty.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego (z wykształceniem wyższym pedagogicznym), których pracę wspomagają specjaliści z zakresu nauki języka angielskiego , zajęć psychologicznych i logopedycznych, a także trenera Judo.

Chcemy, aby nasza placówka była miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Lokal spełnia wszelkie wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 roku.

Pragniemy, aby Tygryskowa Kraina była miejscem sprzyjającym nauce i rozwojowi Naszych pociech, a wspólnie spędzony czas, przyczynił się do wielu miłych wspomnień. Oznaką sukcesu jest dla nas satysfakcja Rodziców, a przede wszystkim niegasnący uśmiech Małych Tygrysków.

CO OFERUJEMY?

Co nas wyróżnia?

Nasza placówka wychowania przedszkolnego ma długoletnie doświadczenie -

działa od 2011 roku!

Zdrowe posiłki

więcej...

Autorskie programy

więcej...

Zajęcia logopedyczne

więcej...

Język angielski

więcej...

Zajęcia rytmiczne

więcej...

Warsztaty bębniarskie

więcej...

Koncerty muzyczne

więcej...

Zobacz co jeszcze

więcej...

CENNIK:

(od września 2024 r.)

CZESNE wynosi 1100 zł:

 • całodzienna opieka od 7.00 do 17.00,
 • realizacja podstawy programowej,
 • domowa atmosfera,
 • tylko jedna kameralna grupa z indywidualnym podejściem do każdego maluszka,
 • zajęcia z języka angielskiego 3 razy w tygodniu (Języki dla Najmłodszych),
 • zajęcia judo 1 raz w tygodniu (Judo Dragon),
 • robotyka z EDU Robotem - nauka programowania,
 • wprowadzanie elementów matematycznych z IPAD'em,
 • programowanie i kodowanie z LEGO DUPLO,
 • wychowanie wg. pozytywnej dyscypliny zgodnie ze zdobytym certyfikatem szkoleniowym 🙂
 • zajęcia grupowe z psychologiem Panią Justyną, indywidualne dodatkowo płatne,
 • częste wyjścia poza teren przedszkolny,
 • zajęcia przyrodnicze w naszym ogródku przedszkolnym,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • gimnastyka,
 • zajęcia sensoryczne,
 • zajęcia wpływające na rozwój motoryki małej i dużej,
 • warsztaty kulinarne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • dni tematyczne,
 • konsultacje z psychologiem oraz logopedą,
 • zajęcia logopedyczne indywidualne dodatkowo płatne.

WPISOWE: 400 ZŁ

 • Opłata administracyjna,
 • roczna składka NNW dziecka

WYŻYWIENIE: 18 ZŁ

 


Zapisy do Tygryskowej Krainy trwają przez cały rok kalendarzowy. Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 r. ż. Zapisy pod numerem telefonu: 518-965-405 lub mailowo za pomocą naszego formularza.

ORGANIZACJA

W naszej placówce  obowiązuje grupa łączona.

Grupa łączona:

Placówka wychowania przedszkolnego wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Nauczyciele stosują różne formy pracy, wśród których praca w grupach łączonych zapewnia rozwój społeczno-emocjonalny przedszkolaków.

Dzieci chętnie uczą się od siebie nawzajem. Dzielą się pomysłami, przekazują wiedzę oraz uczą się wyrażania emocji przez naśladownictwo, dawanie rad, wypełnianie poleceń, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a także wchodzenie w relacje.

Właśnie te pozytywne zachowania wykorzystuje się tworząc i organizując pracę w grupach łączonych, czyli takich, w których rozpiętość wieku między dziećmi mającymi wspólne zajęcia w jednej sali wynosi co najmniej rok.

spiewy Zajęcia i program w jednej grupie są zorganizowane tak, aby umożliwić każdemu dziecku wkład w wykonanie zadania i pracę w jego własnym tempie.

Uczestnictwo w zajęciach w ramach grupy łączonej daję satysfakcję dzieciom. Organizowane są zajęcia, tak aby zwrócić uwagę na optymalne proporcje liczbowe dzieci starszych do młodszych. W grupie, w której przeważają starsze dzieci, dość łatwo można zdominować młodszych kolegów i koleżanki. A gdyby z kolei odwrócić te proporcje, wtedy potrzeby dzieci młodszych górowałyby nad potrzebami dzieci starszych.

W dobrze funkcjonującym oddziale, dzieci mogą przebywać nawet cały dzień – oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego programu dydaktycznego. Nie może on być jednak niesformalizowany, oparty tylko na spontanicznej zabawie. W takiej sytuacji trudniej bowiem o prawidłowy rozwój umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Aby ułatwić pracę w grupach łączonych wprowadzamy oddzielne zajęci dla mniejszych dzieci o podobnym poziomie. Skład takich grup powinien zmieniać się w zależności od sytuacji. Dzieciom można przydzielać indywidualne zadania i udzielać instrukcji w zależności od potrzeb.

chlopiec1

Z pracy w grupach łączonych płyną korzyści również dla prowadzącego zajęcia. Większy zakres dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej znacznie zmniejsza uzależnienie najmłodszych dzieci od pomocy nauczyciela. Starsi koledzy czy starsze koleżanki pomagają w wykonywaniu wielu zadań. Równocześnie młodsi wychowankowie stają się bardziej samodzielni i nabywają umiejętności społecznych. Ponadto w grupach łączonych jest większa tolerancja i akceptacja różnego rodzaju zachowań, niż ma to miejsce w grupach jednowiekowych.

Warto organizować zajęcia w grupach łączonych. Pozytywne efekty takiego rozwiązania ujawniają się bardzo szybko.

Zalety grup łączonych:

 • odwzorowują naturalne środowisko rodzinno-sąsiedzkie,
 • wzmacniają zdolności przywódcze i zachowania prospołeczne,
 • kontakt dzieci o zbliżonym poziomie wiedzy i umiejętności korzystnie wpływa na ich rozwój intelektualny,
 • ograniczają stosowanie mechanizmów selekcji i standardowych testów kontrolnych na wczesnych etapach nauczania.

U nas dzieci otoczone są troskliwą i serdeczną opieką. Stwarzamy im bezpieczne warunki do zabawy i rozwoju – takie jak w domu.

Nasz Punkt jest kameralny, dzięki czemu każde dziecko czuje się tu zauważone. Mamy doskonałe możliwości do wszechstronnego poznawania wszystkich naszych podopiecznych.
Pracujemy z dziećmi różnorodnymi metodami dydaktycznymi, zawsze mając na uwadze indywidualne potrzeby, zdolności oraz zainteresowania.

Funkcjonują u nas dwie grupy wiekowe: „Starszaki” i „Maluchy” – wspólnie spędzamy czas wolny na zabawie, podczas posiłków i spacerów. Oddzielnie prowadzimy zajęcia dydaktyczne.
W naszej placówce chcemy jak najpełniej i jak najbardziej harmonijnie wykorzystać możliwości dziecka, a także rozwijać jego talenty widząc uśmiech na jego twarzy.